DE KRACHT VAN QI

‘Qi’ is het fundament van het Oosterse medische denken. In het Japans is het bekend als ‘Ki’. De dichtstbijzijnde vertaling is ‘energie’ zoals het wordt gedefinieerd in de moderne deeltjesfysica, in de zin van het spectrum tussen materie en energie.

Universele energie

Qi kan zowel materieel als niet-materieel zijn. Alles in het universum – van onze gedachten tot ons lichaam en zelfs het universum zelf – bestaat uit Qi in verschillende vormen. Zo is de Qi van lucht en water bijvoorbeeld fijner dan de Qi van een boom. Maar wat de vorm ook is, Qi is permanent in beweging, in een staat van metamorfose en verandering.

‘‘Menselijke’ Qi

Qi is niet alleen overal om ons heen, maar zit ook in ons. De mens genereeert Qi in het lichaam. We halen het uit het voedsel dat we eten en de zuurstof die we inademen. Voeding is de belangrijkste bron van lichaams-Qi, en daarom hecht de Traditionele Chinese Geneeskunde ook zoveel waarde aan de hoeveelheid, de kwaliteit en de combinatie van het voedsel dat we eten.

De gezondheidscyclus

In een standaard cyclus die veelal 24 uur duurt, beweegt Qi zich door de 12 belangrijkste meridianen in het lichaam, en maakt het lichaam zo een geïntegreerd geheel. Zolang Qi gegenereerd en omgezet kan worden en kan doorstromen zonder blokkades, is het resultaat een langdurige fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Deblokkeren + aanvullen

Deze cyclus kan echter worden verstoord door diverse factoren, zoals niet-optimale voeding, emoties, het weer, jetlag en stress. En als er ergens in het netwerk een blokkade optreedt waardoor de doorstroming van Qi stagneert, dan kun je ziek worden. Als dit gebeurt, dan zijn Qigong en REIKI effectieve manieren om de cyclus te herreguleren. En als er te weinig Qi aanwezig is, dan kan REIKI het aanvullen.

CHINESE GENEESKUNDE

In China – de oudste en grootste beschaving die er bestaat – hebben de mensen altijd dichtbij de natuur geleefd. Al duizenden jaren hebben intelligente denkers en healers hun observaties en bevindingen opgeschreven en gedeeld. Dit heeft geleid tot een ongekend inzicht in de mensheid, de natuurlijke cycli en fenomenen om ons heen, en hoe deze allemaal met elkaar samenhangen.

Qi – de basis

Qi’ (‘Ki’ in het Japans) is het fundament van het Oosterse geneeskundige denken, en dus ook het Chinese. In essentie is Qi energie. Alles in het universum bestaat uit Qi in een bepaalde vorm. Qi manifesteert zich in verschillende dichtheden. De Qi van lucht of water is bijvoorbeeld fijner dan de Qi van een boom. Zo ook in het menselijk lichaam. De Qi van bloed is fijner dan de Qi van spieren. Als Qi gegenereerd en omgezet kan worden en kan doorstromen zonder blokkades, is het resultaat een landurige fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Het Westerse dilemma

De kracht en effectiviteit van de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt steeds vaker bevestigd. Tot voor kort was het echter vrijwel onbekend in de Westerse wereld. Met onze wetenschappelijke en technologische benadering van het leven hebben we hier de neiging om alles in componenten op te breken. Zo zien we ons werk, onze relaties en ons fysiek welbevinden allemaal als aparte aandachtsgebieden en behandelen deze ook als zodanig. De Westerse geneeskunde biedt geen kader waarin we het complete individu in beschouwing nemen, ziek of gezond.

Krachtige genezing

De Chinese geneeskunde doet dat wel. Het biedt een complex maar degelijk gefundeerde medische matrix waarin je fysieke, mentale, emotionele, genetische en omgevingsfactoren met elkaar verbindt en verklaart. En als zulke natuurlijke Oosterse therapieën worden aangevuld met de biochemische en cellulaire inzichten van de Westerse geneeskunde, dan levert dit een bijzonder krachtige genezende werking op.

Gebieden van Qi-zorg

Door de eeuwen heen heeft deze reeds lang bestaande geneeskundige school een focus ontwikkeld op het cultiveren en zorgen voor Qi op vier gebieden:

Er zijn verschillende therapeutische toepassingen die hiervan zijn afgeleid waaronder kruidengeneeskunde, voedingstherapie, acupunctuur, Feng Shui.

De vier hiernaast genoemde aandachtsgebieden zijn echter essentieel. Om een ziekte effectief te bestrijden of om de gezondheid te bevorderen moet eerst aandacht gegeven worden aan deze vier gebieden.

  Zelfreflectie-rust

  Voeding-ademhaling

  Beweging

  Interactie-aanraking